Eerste blad    Vorig blad    Blad 78 van 353 bladen Volgend blad    Laatste blad

      ^       ^             ^       ^
      Hermanus de BOKX      x       Hebrina RIEMENS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|      Gillis de BOKX      |x       Cornelia RIEMENS      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
                    v
 
IX.82    Gillis de BOKX, boerenknecht, landman Zaamslag, geboren op 17-08-1807 te Zaamslag, overleden op 09-10-1831 te Zaamslag op 24-jarige leeftijd. Volgens memorie van successie, kantoor Hulst, dl 9 no. 246, 1832, waren er bij overlijden van Gilles de Bockx alleen roerende goederen in de nalatenschap. Zoon van Hermanus de BOKX (zie VIII.25) en Hebrina RIEMENS, landbouwster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-08-1830 te Zaamslag met Cornelia RIEMENS, 18 jaar oud, landbouwster en particuliere, geboren op 10-06-1812 te Zaamslag, overleden op 18-03-1865 te Delft op 52-jarige leeftijd (aangifte door: architect Arendt van der Fandt (55 jaar), bode bij begrafenisfonds Andries Schwenk (35 jaar) en Cornelia de Koeijer (echtegenote van Louis de Koeijer)). Overleden in het St. Joris Binnengesticht te Delft.

Omdat Zeeland in de 19e eeuw geen inrichting voor "krankzinnigen" had en de enige mogelijkheid verpleging buiten de provincie was, werden veel patienten als het even kon thuis gehouden. Zo waren in 1892 slechts 111 Zeeuwen met een pychische aandoening buiten de provincie opgenomen. Het grootste deel van de verpleegkosten werd door de Provincie betaald en toen in dat jaar het Delftse Sint Joris Gasthuis waar 94 van de 111 verpleegde Zeeuwen verbleven, het contract opzegde moesten de Provinciale Staten van Zeeland besluiten wat er met die patienten moest gebeuren.

Inspecteurs van het "Staatstoezicht op krankzinnigen" pleiten voor oprichting van een provinciaal instituut vanwege de streekgebondenheid van deze patienten (o.a. eigen dialect en kerkgenootschap). Te duur vond men en de patienten van Delft werden verdeeld over drie andere instellingen. De gereformeerden gingen naar naar tehuizen in o.a. Ermelo, Zuidlaren, Wolfheeze en Loosduinen. Voor Hervormden was er en gasthuis op confessionele grondslag in Dordrecht en de Rooms-Katholieken konden terecht in de stichting Coudewater in Rosmalen.

Toch groeide ook in Zeeland de behoefte aan een eigen liefst, in de provincie gelegen, protestants-christelijke voorziening voor krankzinnigen wat leidde tot de oprichting van de "Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Zeeland". Omdat Zeeland niet beschikte over een groot bosterrein met goed drinkwater (in die tijd twee absolute vereisten voor het bouwen van een inrichting) week men uit naar Bergen op Zoom waar dicht bij Halstern een groot terrein werd verworven. Daar kwam "Vrederust" tot stand. Het werd geopend in 1909. Dochter van Christiaan RIEMENS, landman, en Catharina de REGT, landbouwster. Zij hertrouwt met Louis de KOEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus (zie X.106).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 78 van 353 bladen Volgend blad    Laatste blad