Eerste blad    Vorig blad    Blad 35 van 353 bladen Volgend blad    Laatste blad

      ^       ^             ^       ^
       Joost de BOKX       x      Adriana van STRIEN     
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
      Johannis KOEMAN       x |      Jozina de BOKX      |
     Nicolaas REMIJNSE      |x+-------------------------------------+
      Leendert VALKIER      |x
                    |                    
                  +-+++-+
                  v v V m
                    v 
 
      ^       ^             ^       ^
       Joost de BOKX       x      Adriana van STRIEN     
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
      Johannis KOEMAN       x|      Jozina de BOKX      |
     Nicolaas REMIJNSE      x +-------------------------------------+
      Leendert VALKIER       x
 
      ^       ^             ^       ^
       Joost de BOKX       x      Adriana van STRIEN     
                    +--------------------+
                     +------------------+------------------+
      Johannis KOEMAN       x|      Jozina de BOKX      |
     Nicolaas REMIJNSE       x+-------------------------------------+
      Leendert VALKIER      x 
                    |                    
                    m
 
X.85    Jozina de BOKX, winkelierster, geboren op 06-04-1844 te Wolphaartsdijk. Jozina deed belijdenis in de Christelijke Afgescheiden Gemeente van Wolphaartsdijk op 20 mei 1867. Overleden op 29-08-1895 te Wolphaartsdijk op 51-jarige leeftijd. Op 9 juli 1867 notaris Kakebeke te Goes, nummers 2434 en 2435, een testament van Johannis Koeman en Jozina de Bokx.
Op 19 oktober 1874 notaris Kakebeke: Jozina de Bokx verkoopt "een woonhuis, schuur en erve zijnde eene broodbakkerij" aan Jan Slabbekoorn voor 3.630 euro.
Op 27 oktober 1874 notaris Kakebeke, nummer 3236: overlijden Johannis Koeman; boedelscheiding verzocht door Jozina Koeman.
Laatste ziekte: Paralytis Cordis. Dochter van Joost (Joos) de BOKX (zie IX.67) en Adriana van STRIEN, particuliere.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 13-06-1867 te Wolphaartsdijk met Johannis KOEMAN, 22 jaar oud, broodbakker, geboren op 25-12-1844 te Wolphaartsdijk. Johannis deed belijdenis in de Christelijke Afgescheiden Gemeente van Wolphaartsdijk op 20 mei 1867. Overleden op 27-06-1871 te Wolphaartsdijk op 26-jarige leeftijd, zoon van Pieter KOEMAN en Willemina OOSTPOLDER.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 28-10-1874 te Wolphaartsdijk. Nicolaas is weduwenaar van Maria Goetheer. Echtgenoot is Nicolaas REMIJNSE, 37 jaar oud, landbouwer, geboren op 20-04-1837 te Wolphaartsdijk, overleden op 28-04-1877 te Wolphaartsdijk op 40-jarige leeftijd, zoon van Abraham REMIJNSE, landman, en Maria GOETHEER, landvrouw.
Gehuwd (3) op 35-jarige leeftijd op 18-12-1879 te Wolphaartsdijk met Leendert VALKIER, 39 jaar oud, landbouwer, geboren op 13-09-1840 te Kats, overleden op 29-12-1903 te Wolphaartsdijk op 63-jarige leeftijd. Doodsoorzaak: Myelitis chronica. Leendert deed belijdenis in de Christelijk Afgescheiden Gemeente van Wolphaartsdijk op 16 januari 1868. Hij was eerst boerenknecht bij zijn schoonvader Cornelis van Liere in ´s-Gravenpolder, die daar een grote hofstede bezat (B3). Het gezin verhuisde op 2 maart 1866 naar Wolphaartsdijk (D1,1870), waar hij genoemd wordt als bakker en landbouwer. Hij kocht de hoeve Reimershoek van zijn oom en tante Maas-Remijnse voor 4.538 euro. Hij tekende een schuldbekentenis voor dit bedrag. Dit hoefje bevond zich aan het eind van de Kasteelweg in Oud-Sabbinge en is in 1990 na het overlijden van zijn laatste bewoner Boudewijn de Maker verkocht en afgebroken. Leen had niet veel geluk met zijn boerenbedrijf, bij het overlijden van zijn dochter in 1868 had hij al 3.600 euro meer schulden dan baten. Op zijn verzoek werd "zijn Kapitale Boere-inspan, met acht werkpaarden, zeven koeien, vijftien varkens, huisraad enzovoort" openbaar geveild (advertentie Goessche Courant van 16 februari 1875). Uiteindelijk moet deze niet verkocht zijn want hij leende nog 2.269 euro van de griffier die de hoeve zou veilen. Als hij in 1879 trouwt met zijn derde vrouw heeft hij 15.483 euro schuld. Zij bezit 5.094 euro. Volgens overlevering doopte hij zijn hoefje om in "Mara", zie Exodus 15:23. Hij leende 908 euro van een bank in Goes en toen hij deze schuld niet kon aflossen werd hij failiet verklaard. Borgen voor deze lening waren zijn vader Jan en zijn zwager B. de Maaker, die dit bedrag moesten vergoeden. Zijn vader, die hierdoor straatarm geworden was, woonde vanaf die tijd bij zijn dochter Cornelia. Leendert werd door deze handelwijze, waardoor zijn vader en zwager ernstig gedupeerd waren door de kerkeraad van de Afgescheiden Kerk van Wolphaartsdijk uitgeschreven uit de lijst van lidmaten. Hij protesteerde hiertegen bij predikanten van naburige kerken, maar dat mocht niet baten. Toen in 1895 Jozina de Bokx, die over nog wat kapitaal beschikte, overleed werd het faillisement opnieuw geopend, waardoor de schuldeisers nog wat tegemoetkoming kregen. In 1896 werd de boerderij verkocht aan Pieter Valkier voor een gering bedrag, Leen bleef op de hoeve. Zoon van Jan VALKIER en Lena SCHIPPER. Hij is weduwnaar van Pieternella van LIERE, weduwnaar van Jannetje KOEMAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriana de BOKX, geboren op 21-02-1865 te Wolphaartsdijk, gedoopt (Gereformeerd) op 23-06-1867 te Wolphaartsdijk, overleden op 18-09-1870 te Wolphaartsdijk op 5-jarige leeftijd. Onwettig kind, erkend door Johannis Koeman.
   2.  Wilhemina, geboren op 15-05-1868 te Wolphaartsdijk, overleden op 15-07-1868 te Wolphaartsdijk, 61 dagen oud.
   3.  Jozina (zie XI.22).
   4.  Johannis Cornelis, geboren op 12-08-1871 te Wolphaartsdijk, overleden op 29-08-1871 te Wolphaartsdijk, 17 dagen oud.
Uit het derde huwelijk:
   5.  Joos Adriaan, geboren op 02-08-1888 te Wolphaartsdijk, overleden op 06-08-1888 te Wolphaartsdijk, 4 dagen oud.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 35 van 353 bladen Volgend blad    Laatste blad