Eerste blad    Vorig blad    Blad 6 van 353 bladen Volgend blad    Laatste blad

      ^       ^             ^       ^
      Marcus de BOKX       x       Cornelia BUYSSE      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|      Geleijn de BOKX      |x       Johanna VERHELST      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+++-+
                  v M m M
                     v
 
V.7    Geleijn de BOKX, smid, geboren op 28-03-1701 te Hoek, gedoopt op 28-03-1701 te Hoek (getuige(n): dominee Philippus Strooband, kapitein Kan Leijs en Maria Klais), overleden op 18-03-1737 te Hoek op 35-jarige leeftijd. Op zondag 6 januari 1732 is Gelein doopgetuige van Adriaan de Somer, geboren 29 december 1731 te Hoek. Vader van dopeling Levinis de Somer en moeder Levina van Luijk. Andere doopgetuigen Adriaan van Luijk en Adriaan de Witte.
Op zondag 13 januari 1732 is Gelein doopgetuige van Maria Liebers, geboren 8 januari 1732 te Hoek. Vader van dopeling Gerrit Liebers en moeder Catarina Snijders. Andere doopgetuigen: Adriaan van Luijk en Adriaantje de Witte.

Op 28 januari 1732 erft hij de smidse van zijn moeder Cornelia. Al na het overlijden van zijn vader Marcus voert hij de dagelijkse leiding in de smidse. Daarmee is hij de derde generatie "mr. hoefsmid" op de Hoek. Het woonhuis, zijnde winkel met oarkhuis en erf, staande midden in het dorp van Hoek, wordt verkocht aan Willem Leijnsen, voor 135 pond Vlaams (368 euro).

Hij is goed bevriend met de "coopman" Hendrik de Witte en diens vrouw Janna Verhelst; hoewel er een leeftijdsverschil van vijf tot tien jaar was. Geleijn wordt op 18 november 1728 als voogd aangewezen voor de kinderen uit Hendriks eerste huwelijk met Josina Danckers: kinderen Elysabeth, Johannis en Prina. Hij bleef er vaak over de vloer komen en wordt mondeling ook als voogd over de kinderen van Hendrik en Janna aangewezen. Na het overlijden van Hendrik wordt dit op 12 april 1713 schriftelijk door getuigen bevestigd. Geleijn is ook executeur van de boedel en het verbaast ons niet als hij al spoedig met weduwe Janna Verhelst trouwt.

Janna was de kleindochter (via haar moeder Janneke Dey) van een andere voorvader: Mels Dey en zijn vrouw Maatje Marinus. Dit geeft ons een dubbele afstamming van hen, omdat we ook van hun zoon Lieven Dey afstammen; zie Geleijn de Bokx met Kaatje (Catherina) Dey.

Al snel werd Geleijn ziek; op 28 december 1736 maakt hij "siekelijk naar den lighame" zijn testament, waarin hij zijn vrouw tot erfgenaam en voogdes aanstelde. Uit de akte van seclusie blijkt dat hij kort daarop, voor 18 maart 1737, overleden moet zijn.

De weduwe Janna Verhelst stierf een paar jaar daarna, op 22 maart 1740, en de twee nagelaten zoontjes Marcus (7 jaar oud) en Jan (5 jaar oud) werden onder voogdij gesteld van hun halfbroer Cornelis de Witte. Deze erfde ook een deel van zijn moeders nalatenschap. Coenraad Nagelkerken was toeziend voogd. De nalatenschap was aanzienlijk: de smidse werd verkocht, nu er voorlopig geen opvolger zou zijn, en het geld werd belegd in waardepapieren. Er was ongeveer 2.000 pond Vlaams te verdelen; een enorm bedrag in die tijd (circa 5.500 euro). De afwikkeling van de boedel sleepte zich nog jaren voort.

Ook de oudste zoon Marcus stierf jong. De andere zoon Jan was nu praktisch enig erfgenaam van een kapitaal van 2.500 pond Vlaams (6.800 euro)! Zoon van Marcus de BOKX (zie IV.7) en Cornelia BUYSSE (Buyze).
Ondertrouwd op 25-08-1731 te Hoek, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-09-1731 te Philippine met Johanna (Janna) VERHELST, geboren 1696 te Terneuzen, overleden op 22-03-1740 te Hoek, dochter van Jan VERHELST, landman, en Janneke DEIJ (Dey). Zij is weduwe van Hendrik de WITTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op 16-03-1732 te Hoek, gedoopt op 23-03-1732 te Hoek (getuige(n): Cornelis N., Jacoba van de Vondel en Cornelia Buijse), overleden 1735 te Hoek.
   2.  Marcus, geboren op 02-04-1733 te Hoek, gedoopt (Nederlands Gereformeerd) op 02-04-1733 te Hoek (getuige(n): oom Geleijn Buysse, tante Maria Verhelst en Jan de Doelder (vriend van oom Jacobus)). In de doopregisters vermeld als Marcus de Bocks. Hij deed belijdenis te Terneuzen op 31 maart 1752. Overleden op 08-06-1753 te Hoek op 20-jarige leeftijd, begraven op 11-06-1753 te Axel.
   3.  Jannis, geboren op 24-06-1734 te Hoek, gedoopt op 27-06-1734 te Hoek (getuige(n): Pieter Koeleman, Albregt van Zoele en zijn moeder Janna Boxks (Johanna Verhelst)). In doopregister vermeld als Jannis de Bokxs. Overleden voor 1736.
   4.  Jan (Jannis) (zie VI.4).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 6 van 353 bladen Volgend blad    Laatste blad