Eerste blad    Vorig blad    Blad 5 van 353 bladen Volgend blad    Laatste blad

      ^                    ^       
    Geleijn Marcusse de BOCK    x       Janneken SENS       
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|      Marcus de BOKX      |x       Maria BEUNINCKS      
+-------------------------------------+|x      Cornelia BUYSSE      
                    |                    
                    m
 
      ^                    ^       
    Geleijn Marcusse de BOCK    x       Janneken SENS       
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|      Marcus de BOKX      | x      Maria BEUNINCKS      
+-------------------------------------+x       Cornelia BUYSSE      
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+-+
                 v V M v V m v
                  x v  x  
 
IV.7    Marcus de BOKX, smid, geboren op 29-07-1663 te Hoek, gedoopt op 29-07-1663 te Hoek (getuige(n): Hermanus de Bock, Cornelia Drijf, Kattlijntje Born en Pieter Sijmonsen), overleden op 06-11-1723 te Terneuzen op 60-jarige leeftijd. Zijn vrouw Cornelia erft de boedel, maar vermaakt het aan haar kinderen. Haar zoon Geleijn verkrijgt de smidse. Begraven te Hoek. Als zijn oudere broer Jacobus in november 1694 komt te overlijden, erft hij de smidse die ook van zijn vader Geleijn Marcussen geweest is. Ook hij is dus "mr. smid". Al in 1696 zien we hem als zodanig vermeld. Hij blijft lang ongehuwd (zeker voor die tijd), maar als zijn oudste broer Jacobus in 1694 overlijd zonder kinderen en zijn vooruitzichten om het bedrijf te erven aanzienlijk beter worden, stapt hij in het huwelijksbootje: hij trouwt met Maria Beunincks.

Marcus is net als zijn vader Geleijn Marcussen een vooraanstaande man in Hoek. In 1701 is hij "ontvanger van de arme middelen", in 1723 treedt hij nog op als voogd en we zien hem meermalen als getuige bij rechtshandelingen. Zoon van Geleijn Marcusse de BOCK (de Bokx) (zie III.2) en Janneken SENS (Ceints, Cents, Hens).
Ondertrouwd (1) op 25-12-1694 te Hoek, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-01-1695 te Hoek met Maria BEUNINCKS (Reunings), geboren te Middelburg. Zeer waarschijnlijk Middelburg in het huidige Belgisch Vlaanderen. Overleden op 06-01-1696 te Hoek. De vrouw sterft bij of ten gevolge van de bevalling van hun zoon Marinus; zoals dat zo vaak gebeurde die tijd. Op 6 januari 1696 krijgt de weeskamer bericht van dit overlijden. Ook hun zoon is vroeg overleden.
Ondertrouwd (2) op 12-05-1696 te Hoek, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 05-06-1696 te Middelburg. Vermoedelijk was Marcus in Middelburg om de nalatenschap van zijn eerste vrouw Maria af te handelen. Het vermoeden is dat het Middelburg in Belgisch Vlaanderen betreft. Echtgenote is Cornelia BUYSSE (Buyze), geboren 1676 te Terneuzen, overleden circa 1735 te Hoek. In haar testament worden alleen de kinderen Geleijn en Maria vernoemd; de overige kinderen zijn jong overleden. Bij het testament van 11 januari 1731 vermaakt zij die aan haar kinderen, waar bij hun zoon Geleijn de smidse mag inkopen. Hij zal al na de dood van zijn vader Marcus de dagelijkse leiding gehad hebben.

Letterlijk staat er vermeld:
Zij laat na aan haar dochter Maria: "haar paeq zwarte kleren die zij van haar moeder kreeg". Haar zoon Geleyn krijgt haar huis, erf, smidse met het gereedschap, het gemaakte en ongemaakte ijzerwerk, de kolen, turf, brandhout, haar bed en toebehoren. Op 28 januari 1732 draagt Cornelia de smidse over aan haar zoon Geleijn. Dochter van Stoffel BUYSSE en Marchie CLAEYS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marinus, geboren op 04-12-1695 te Hoek, gedoopt op 04-12-1695 te Hoek (getuige(n): de zwagers van vader Marcus en stiefmoeder), overleden 1697 te Hoek.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Janna, geboren op 16-12-1696 te Hoek, gedoopt op 16-12-1696 te Hoek. In doopregister vermeld als Janna de Boks. Overleden op 25-12-1696 te Hoek, 9 dagen oud.
   3.  Anna, geboren op 23-03-1698 te Hoek, gedoopt op 23-03-1698 te Hoek (getuige(n): oom Pieter Italiaan, oom François Buysse en Anna Betsman). In doopregister vermeld als Anna de Boks. Overleden 1731 te Hoek.
Ondertrouwd te Terneuzen, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-05-1727 te Hoek. Van de Vondel was eerder gehuwd met Elisabeth Mathijssen; ondertrouwd op 6 november en gehuwd op 28 december 1720. Na het overlijden van Anna hertrouwt Jacobus met Johanna Schoonderveld; ondertrouwd op 23 augustus en gehuwd op 7 september 1732. Echtgenoot is Jacobus van de VONDEL, geboren circa 1700 te Terneuzen. Hij is weduwnaar van Elisabeth MATHIJSSEN, hertrouwt met Johanna SCHOONDERVELDT.
   4.  Geleijn (zie V.7).
   5.  Maria, geboren op 22-09-1703 te Hoek, gedoopt op 30-09-1703 te Hoek (getuige(n): Jannis Daanse van Luijk, Jacobus Sidonssen en Leyntie de Bokx), overleden circa 1707 te Hoek.
   6.  Maria, geboren op 21-12-1707 te Hoek, gedoopt op 26-12-1707 te Hoek (getuige(n): Jannis Daans, Cornelis van Kerkvoort en Anna Maria van de Gugt). In doopregister vermeld als Maria de Bocks. Overleden te Hoek.
Ondertrouwd op 02-10-1728 te Terneuzen, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-10-1728 te Terneuzen met David LENT, geboren te Krabbendijke.
   7.  Jacobus, geboren op 14-02-1710 te Hoek, gedoopt op 16-02-1710 te Hoek (getuige(n): Jan de Braal, Aalbregt Snoek en Leijntie van Kerkvoort). In doopregister vermeld als Jacobus de Boks. Overleden circa 1715 te Hoek.
   8.  Cornelia, geboren op 25-11-1710 te Hoek, gedoopt op 25-11-1710 te Hoek, overleden circa 1716 te Hoek.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 5 van 353 bladen Volgend blad    Laatste blad